بازدید دکتر رازانی استاندار محترم کرمانشاه از استادیوم آزادی

  به گزارش :روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه جناب آقای رازانی استاندار کرمانشاه  بهمراه معاونین محترمشان  به اتفاق جناب آقای جوهری

ادامه