بانوی قهرمان کرمانشاهی صاحب عنوان سوم تیمی در مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا شد

آخرین روز از مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در رشته تپانچه بانوان نوجوان در حالی پیگیری شد که ایران مدال برنز گرفت و ۲ نماینده

ادامه