جلسه ستادی پرسنل اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه برگزار شد.

جلسه ستادی پرسنل اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه در مورخه ۹۵/۱۲/۱۶ در سالن جلسات این اداره به ریاست جناب آقای مصطفی باباملکی برگزار

ادامه