آخرین همایش پیاده روی خانوادگی در سال ۱۳۹۵ در منطقه ۴ شهر کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهر کرمانشاه در راستای سلسله برگزاری همایش ها پیاده روی خانوادگی در سطح شهر کرمانشاه آخرین

ادامه

پیام تبریک مصطفی باباملکی ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه در آستانه عید نوروز

به گزارش : روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهر کرمانشاه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه در پیامی در آستانه عید نوروز،

ادامه