بوکسورهای اوزان ۶۹ و ۹۱ کیلوگرم کشورمان امروز (چهارشنبه) در مرحله یک چهارم نهایی با برداران “قوسون” از کشور سوریه مبارزه میکنند

به گزارش : روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه  رقابت های بوکس قهرمانی آسیا با حضور بیش از ۲۰۰ بوکسور از ۲۹

ادامه