مراسم اهدا مدال اولین جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری استان کرمانشاه (آقایان و بانوان) برگزار شد .

به گزارش : روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه مراسم اهدا مدال و حکم قهرمانی اولین جشنواره ورزشی بازنشستگان کشوری استان کرمانشاه

ادامه

دیدار مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان معاونین ایشان و رئیس ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه با فرماندار

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه دیدار ارسلان حسینی مدیر کل محترم  اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه صبح امروز

ادامه