تبریک رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه به مدیر روابط عمومی به مناسبت روز روابط عمومی و ارتباطات

مصطفی باباملکی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه  طی پیامی روز روابط عمومی و ارتباطات را به مدیر  روابط عمومی تبریک گفت.  

ادامه