دومین همایش ملی فوتبال پایه در سالن همایش های مجموعه غدیر تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه دومین همایش ملی فوتبال پایه روز پنج شنبه چهارم خرداد ماه با حضور ۵۰۰

ادامه