بانوی قهرمان کرمانشاهی به رقابت های جام جهانی تیراندازی اعزام خواهد شد.

رئیس هیات تیراندازی استان کرمانشاه از اعزام لعیا محمدی بانوی ورزشکار کرمانشاهی به رقابت های جام جهانی تیراندازی خبر داد. به گزارش روابط عمومی

ادامه