امیر حسین قارداشی در مسابقات قهرمانی تنیس روی میز دانش آموزان پسر کشور عنوان دار شد

تیم تهران قهرمان مسابقات تیمی پینگ پنگ سی و چهارمین دوره مسابقات ورزشی قهرمانی دانش آموزان پسر کشور در ارومیه شد. به گزارش روابط

ادامه