مهدی خدابخشی کاراته کا کرمانشاهی عنوان سومی رقابتهای قهرمانی آسیا را از آن خود کرد.

کاراته کا وزن ۸۴-کیلوگرم مردان به مدال برنز رقابتهای قهرمانی آسیا دست یافت. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه در

ادامه

رقابتهای کاراته قهرمانی آسیا؛ مسکینی صاحب مدال برنز وزن منهای ۵۵ کیلوگرم شد

کاراته کا کرمانشاهی  وزن ۵۵-کیلوگرم تیم ملی امید به مدال برنز رقابتهای قهرمانی آسیا دست یافت. به گزارش : روابط عمومی اداره ورزش و

ادامه