تیم وزنه برداری جانبازان و معلولین کرمانشاه عنوان دوم تیمی مسابقات قهرمانی کشور را کسب نمودند.

به گزارش : روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی کشور وزنه برداری جانبازان و معلولین تحت

ادامه