تیم هندبال کرمانشاه اعزامی به مسابقات فرهنگی ورزشی دانش آموزان دختر کشور/ مشهد مقدس

شیرین محمد پور مربی تیم هندبال دانش آموزان دختر مقطع متوسطه در گفتگو با روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه از برگزاری

ادامه