مسابقات قهرمانی کشور مچ اندازی بانوان به میزبانی شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گزارش : روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه زهره مرزوقی: اولین دوره رقابت های #مچ_اندازی قهرمانی کشور بانوان ۱۱ مرداد ماه

ادامه