پیام تبریک ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه به مناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه مصطفی بابا ملکی ریاست اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه در پیامی ۱۷ مرداد

ادامه