کرمانشاه میزبان اولین دوره مسابقات تنیس روی میز تور ایرانی نوجوانان و جوانان دختر کشور شد.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه اولین دوره مسابقات تنیس روی میز تور ایرانی ،نوجوانان و جوانان دختر کشور با

ادامه