میلاد رشیدی قهرمان ملی‌پوش کامپوند مردان ایران فینالیست مسابقات جهانی شد.

رقابت‌های تیمی تیراندازی باکمان بازی‌های دانشجویان جهان امروز پیگیری شد که ملی‌پوشان کامپوند مردان  ایران به مصاف حریفان رفتند. به گزارش: روابط عمومی اداره

ادامه