ارسلان حسینی مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه از اردوی تیم ملی تنیس روی میز دختران بازدید بعمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه پیش از ظهر امروز مورخ یکشنبه ۵ شهریور ماه ۹۶ ارسلان حسینی مدیر کل

ادامه