دیدار با قهرمانان ارزنده کاراته توسط مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه

دیدار ارسلان حسینی مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه  و همراهان ایشان با مربی و قهرمانان مدال آور تیم ملی کاراته در مسابقات

ادامه