حضور رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه در مسجد قبا به مناسبت هفته دولت

به گزارش : روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه مصطفی باباملکی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه ، غلامرضا همتی مسئول

ادامه