حضور بانوی قهرمان کرمانشاهی در دیدار تیم ملی فوتسال ایران و فلسطین

تیم ملی فوتسال بانوان ایران فلسطین را گلباران کرد تیم ملی فوتسال بانوان در اولین گام بازیهای داخل سالن آسیا توانست فلسطین را شکست

ادامه