بزرگترین همایش ۱۰۰۰ نفری ورزش صبحگاهی بانوان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در کرمانشاه برگزار شد.

همایش بزرگ ورزش صبحگاهی بانوان به مناسبت هفته تربیت بدنی و ورزش در کرمانشاه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان

ادامه