ششمین جلسه ستاد ساماندهی امورجوانان شهرستان کرمانشاه در سالن جلسات فرمانداری کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه مصطفی باباملکی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه جهت پیشرفت روند کاری و

ادامه

مراسم استقبال از خانم طیبه ملکی سرمربی تیم ملی گلبال بانوان از مسابقات قهرمانی پارا آسیایی

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه سرکار خانم ملکی از مربیان خوب هیئت ورزشی نابینایان استان کرمانشاه با تلاشهای که داشته اند

ادامه

جلسه کمیسیون ورزش همگانی و قهرمانی با حضور مصطفی باباملکی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه این جلسه با حضور مسئولین شورای شهر کرمانشاه رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه تربیت

ادامه