جلسه کمیسیون ورزش شورای اسلامی شهر کرمانشاه با حضور ارسلان حسینی مدیر کل و مصطفی باباملکی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه باحضور اعضای شورای شهر و نمایندگان ورزش نهادها و سازمان ها با هدف توسعه ورزش همگانی

ادامه

استقبال از تیم فوتبال هنرمندان ایران با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه و مصطفی باباملکی ریاست اداره شهرستان و معاونت آقای رضا عزتی

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه حضور بازیگران هنر مند و بازیکنان فوتبال از تیم پرسپولیس و استقلال آقای جباری آقای خان

ادامه