طرح دختران آفتاب با هدف آموزش مهارت های ویژه دختران نوجوان توسط موسسه مردم نهاد پرتوصبح امید

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه و حمایت های اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه به مدت ۱۰ هفته برگزارخواهد

ادامه

سومین جلسه اتحادیه باشگاههای خصوصی کرمانشاه برگزار شد محل سالن اجتماعات اداره ورزش و جوانان استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه لیست اسامی کاندیداها اتحادیه باشگاهها به شرح زیل است ۱- آذر میدخت زرافشانی ۲-شهرام

ادامه