تشکر استاندار کرمانشاه به دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در دیدار با ارسلان حسینی مدیر کل و معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه ارسلان حسینی مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه وبه همراه خانم فریبا محمدیان معاون ورزش

ادامه