ارسلان حسینی مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه به همراه مسئولین اداره ورزش استان و شهرستان کرمانشاه به دیدارمعاون دادستان عمومی انقلاب کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه صبح امروز ارسلان حسینی به همراه مسئولین اداره ورزش استان و شهرستان کرمانشاه به

ادامه

ارسلان حسینی مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه به همراه مسئولین اداره مصطفی باباملکی به دیدار دادستان عمومی انقلاب کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش وجوانان شهرستان کرمانشاه صبح امروز ارسلان حسینی با همراه مسئولین ستادی اداره استان و شهرستان کرمانشاه با آقای

ادامه

دومین جلسه بزرگداشت حماسه ۹ دی باحضور نماینده ولی فقیه استان امام جمعه آیت الله علما

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه صبح دیروز دومین جلسه گرامیداشت حماسه مردم  بمناسبت ۹دی در حضور نماینده ولی وفقیه استان امام

ادامه