کارگاه آموزشی تخصصی جهت بهبود و روند پیشرفت مسئولین روابط عمومی آن هیئت های ورزشی استان و شهرستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه یک دوره کلاس آموزشی تخصص روابط عمومی به درخواست مدیر روابط عمومی و گروه

ادامه