بیانیه بمناسبت ۲۲بهمن و سالروز پیروری انقلاب اسلامی بهمن ۹۶ اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه بیانیه  مصطفی باباملکی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه بمناسبت سالروز پیروزی انقلاب

ادامه