یازدهمین جلسه کار گروه فرهنگی و اجتماعی (ستاد ساماندهی امور جوانان) شهرستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه صبح یکشنبه در تاریخ ۲۰ اسفند ۹۶ در محل سالن جلسات فرمانداری کرمانشاه  با

ادامه