مصطفی باباملکی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه دیدار با مدیر باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه مصطفی باباملکی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه و به همراه آقای حمیدرضا

ادامه