مراسم استقبال از قهرمانان ملی پوش کبدی کرمانشاه

روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه باحضور مصطفی باباملکی ریئس اداره ورزش و جوانان شهرستان کرمانشاه خانم یوسفی مسئو ل ورزش بانوان

ادامه